ÜRÜNLER
Bilgi Talep Formu
Ad Soyad
E-posta
Kategori
Mesajınız

Santrifüj Pompalar

ITT Goulds Pumps endüstri dahilinde her türlü hizmetle ilgilenecek en geniş pompa yelpazesini üretmektedir.

 

GENEL SEKTÖRLER • Kimyasal prosesler • Hamur ve Kağıt • Madencilik ve Madenler • Enerji Üretimi • Petrol Rafinerisi ve Gaz İşleme • Birincil Metaller • Su ve Atık Su • Yiyecek ve İçecek

 

• En zorlu uygulamalar için tasarlanan pompalarımız tüm dünya çapında kömür, alüminyum, bakır, demir, kil, fosfat, potas, soda külü, tuz, altın ve agrega endüstrilerinde bulunabilmektedir.

 

• Goulds Pumps endüstri dahilinde, siklon besleme, atık imhası, maden işleme, maden susuzlaştırma, arıtma elek altı, yağlı kumlar ve karter hizmetlerine yönelik dikey, yatay ve dalgıç tasarımları dahil en geniş kauçuk-astarlı ve metal korozyon/aşınmaya dayanıklı sulu çamur pompaları yelpazesini sunmaktadır. Farklı modelleri baca gazı temizleme kuleleri ve kül taşıma hizmetleri için tasarlanmıştır.

 

• Bir çok farklı çok kademeli radyal ayrılabilir pompalar ve çıkma çok kademeli radyal ayrılabilir pompalar ile dikey türbin pompalar düşük NPSH için silindirik pompalar bulunmaktadır.

 

• Tufal çukurları için çamurlu su pompaları, paklama ve özütleme çözeltileri için kimyasal pompalar, dikey türbinler, soğutma kulesi ve susuzlaştırma uygulamalarına yönelik çift emme pompaları ve atık asit, gaz yıkayıcısı ve su verme işlemlerine yönelik pompalar.

 

• Kimyasal besleme, su kaynağı, güçlendirme, düşük basma ve yüksek basma işlemleri için çift emme, uçtan emme, çok kademeli ve dikey türbin pompalarının en geniş yelpazesini sunuyoruz.

 

• Goulds Pumps tahıl işleme, su, atıklar, biyoyakıtlar, korozif maddeler, aşındırıcı maddelerin geniş bir yelpazesini işler.

 

ÜRÜNLER