ÜRÜNLER
Bilgi Talep Formu
Ad Soyad
E-posta
Kategori
Mesajınız

Dikey Santrifüj Pompalar

Dikey santrifüj pompalar sıvıların hızlı olarak aktarılması gereken uygulamalarda verimli olarak kullanılan, elektrik motorlu ve kapasiteleri 6 ile 75 m3/saat arasında değişen pompalardır. Pompalar tankın içine daldırılarak ve sabitlenerek kullanılırlar. Pompadaki açık rotor sayesinde 20 oC’de 500 cps viskoziteye kadar olan ve küçük çaplı askıda katı madde içeren kirli sular sürekli olarak pompalanabilmektedir.

ÜRÜNLER